Hỗ trợ mua hàng
TP. HCM
Kinh doanh
Ắc quy khởi động là dòng sản phẩm được thiết kế chuyên dùng cho việc khởi động (start up) động cơ xe, máy (như ô tô, xe máy, máy phát ...). Dòng sản phẩm khởi động cơ bản có 2 dòng sản phẩm chính là dòng ắc quy châm nước và ắc quy không châm nước (hay còn gọi là "miễn bảo dưỡng" hoặc "ắc quy khô" - nghĩa là trong suất quá trình sử dụng, người dùng không cần phải "thăm khám").