Hỗ trợ mua hàng
    Ắc quy khởi động là dòng sản phẩm được thiết kế chuyên dùng cho việc khởi động (start up) động cơ xe, máy (như ô tô, xe máy, máy phát ...). Dòng sản phẩm khởi động cơ bản có 2 dòng sản phẩm chính là dòng ắc quy châm nước và ắc quy không châm nước (hay còn gọi là "miễn bảo dưỡng" hoặc "ắc quy khô" - nghĩa là trong suất quá trình sử dụng, người dùng không cần phải "thăm khám").