Giới thiệu

MINH HUY LOGO
MINH HUY 
www.powerload.vn, www.luutrudien.vn, 
www.luudien.vn 
Chúng tôi hiện đang cung ứng các sản phẩm của
1 BÌNH ẮC QUY LONG
NGUỒN DỰ PHÒNG
(Backup Power)
NGUỒN TÁI SỬ DỤNG
(Cyclic Power)
NGUỒN TUỔI THỌ CAO
(Long Life Power)
NGUỒN CÔNG SUẤT CAO
(High Power)
NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
(Green Power)
NGUỒN CHO XE ĐIỆN
(eVehicle Power)
2 BÌNH ẮC QUY GLOBE
NGUỒN DỰ PHÒNG
(Backup Power)
NGUỒN KHỞI ĐỘNG Ô TÔ, MÁY PHÁT
(Car, Truck, Generator Startup Power)
NGUỒN XE ĐIỆN
(eVehicle Power)
NGUỒN KHỞI ĐỘNG MÔ TÔ
(Motorcycle Startup Power)
3 BÌNH ẮC QUY GS
NGUỒN KHỞI ĐỘNG
(Startup Power)
4 BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) APC và các hãng khác
  DÙNG CHO MÁY TÍNH, THIẾT BỊ NGOẠI VỊ
(Computer & Peripheral)
DÙNG CHO THIẾT BỊ MẠNG, MÁY CHỦ
(Network and Server) 
DÙNG CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU
(Data Center and Facility 3P)
5 BỘ LƯU ĐIỆN CHUYÊN DỤNG CHO CỬA CUỐN (ROLLING DOOR MOTOR UPS)
YY, YH, IQ, YH Power, Titadoor