Ắc quy được phân nhóm theo mục đích sử dụng trong khung bộ lọc nhanh phía trên. Trong đó, MF (Maintenance Free - Không châm nước, Miễn bảo dưỡng), AGM (Absorbent Glass Mat - Kín khí), VRLA (Valve Regulated Lead Acid - ắc quy a xít chì với van điều áp), Bán Gel (semi Gel), 100% Gel (Pure Gel)