Thông báo thay đổi mặt in đối với nhãn hàng LONG và GLOBE từ 06/2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẶT IN ĐỐI VỚI NHÃN HÀNG LONG VÀ GLOBE

Kể từ đầu tháng 06 năm 2022,
hai nhãn ắc quy Long và Globe bắt đầu được in với bản thiết kế mới.
Mặt in mới sẽ được cập nhật theo tiến độ sản xuất.
Bản in mới gồm 2 ngôn ngữ Việt & Anh. 
Nội dung thể hiện một số thông tin cơ bản về ắc quy mà người sử dụng nắm rõ trước khi sử dụng.
Hình ảnh chi tiết, xin vui lòng tại trang web này - www.luudien.vn 

Vậy xin được thông báo để quý bạn hàng được rõ.

Ngày 27 Tháng 06 Năm 2022
Nguyễn Triều Thiên

Một vài hình ảnh điển hình