DÂY CÁP ĐIỆN MỀM DÙNG CHO ẮC QUY (DC) VCm-2.5 (1x50/0.25) Cu/PVC 450/750V

  Liên hệ

  Mã hàng: LION VCm 2.5

  Thông tin nhanh về sản phẩm


  DÂY CÁP ĐIỆN MỀM DÙNG CHO ẮC QUY (DC)
  Thiết diện dây: VCm-2.5 (1x50/0.25)
  Vật liệu dây: Cu/PVC
  Chịu tải: 450/750V
  Chiều dài: Tùy chọn
  Đầu cosse: TLUG ĐIỆN CỰC F1 & F2