M50A Alu
Máy sạc ắc quy Hanshin dây nhôm 50A, 12V-24V-36V-48V (không tự ngắt)
Máy sạc ắc quy Hanshin dây nhôm 50A, 12V-24V-36V-48V (không tự ngắt)
1952000
Máy sạc ắc quy Hanshin dây nhôm 50A, 12V-24V-36V-48V (không tự ngắt)
Cấp điện áp: 12V - 24V - 36V-48VDC
Dòng nạp: 50A - 10 cấp điều chỉnh dòng nạp
Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
Kích thước: Cao 25cm x Rộng 38cm x Sâu 25cm
Trọng lượng: ~ 18Kg
Bảo hành: 36 tháng
Lõi dây nhôm
HANSHIN 100A Alu
5958000
2149
Cấp điện áp: 12V - 24V - 36V - 48V (4 cấp)
Dòng nạp: 100A (10 cấp độ điều chỉnh dòng nạp)
Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
Kích thước: Cao 40cm x Rộng 40cm x Sâu 52cm
Trọng lượng: ~ 38Kg
Bảo hành: 36 tháng
Lõi dây nhôm
HANSHIN 100A Copper
6875000
1979
Cấp điện áp: 12V - 24V - 36V - 48V (4 cấp)
Dòng nạp: 100A (10 cấp độ điều chỉnh dòng nạp)
Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
Kích thước: Cao 40cm x Rộng 40cm x Sâu 52cm
Trọng lượng: ~ 38Kg
Bảo hành: 36 tháng
Lõi dây đồng
----------------------------------
Sạc tự động 12V hoặc 24V hoặc 36V hoặc 48V: + 700K
Hanshin M50A Copper
2790000
2078
Cấp điện áp: 12V - 24V - 36V-48VDC
Dòng nạp: 50A - 10 cấp điều chỉnh dòng nạp
Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
Kích thước: Cao 25cm x Rộng 38cm x Sâu 25cm
Trọng lượng: ~ 18Kg
Bảo hành: 36 tháng
Lõi dây đồng
---------------------------------------

Sạc tự động 12V hoặc 24V hoặc 36V hoặc 48V: + 750K ~ 950K / 1 máy
HanShin 30A Alu
1592000
2714
Cấp điện áp: 6V - 12V - 24V
Dòng nạp: 30A - 10 cấp điều chỉnh dòng nạp
Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
Kích thước: Cao 25cm x Rộng 28cm x Sâu 25cm
Trọng lượng: ~ 14Kg
Bảo hành: 36 tháng
Lõi dây nhôm
Hanshin 30A Copper
1948000
2311
Cấp điện áp: 6V - 12V - 24V
Dòng nạp: 30A & có 10 cấp điều chỉnh dòng sạc
Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
Kích thước: Cao 25cm x Rộng 28cm x Sâu 25cm
Trọng lượng: ~ 14Kg
Bảo hành: 36 tháng
Lõi dây đồng
-----------------------------

Sạc tự động 12V hoặc 24V hoặc 36V hoặc 48V:  + 750K ~ 950K / 1 máy
HanShin 20A Alu
795000
2540
Cấp điện áp sạc: 6V - 12V - 24V
Dòng sạc: 20A - 3 cấp điều chỉnh dòng sạc
Kiểu sạc: Không tự ngắt (manual)
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu 
Trọng lượng: ~ 12Kg
Bảo hành: 36 tháng
Lõi dây nhôm
 
HanShin 20A Copper
998000
2376
Cấp điện áp sạc: 6V - 12V - 24V
Dòng sạc: 20A - 3 cấp điều chỉnh dòng sạc
Kiểu sạc: Không tự ngắt (manual)
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu 
Trọng lượng: ~ 12Kg
Bảo hành: 36 tháng
Lõi dây đồng
 
HanShin 10A copper
595100
3153
Cấp điện áp sạc: 6V - 12V
Dòng sạc: 10A - 3 cấp điều chỉnh dòng sạc
Kiểu sạc: Không tự ngắt (manual)
Kích thước: Cao x Rộng x Sâu 
Trọng lượng: ~ 10Kg
Bảo hành: 36 tháng
Lõi dây đồng
 
Hỗ trợ mua hàng