GE ON-LINE UPS NETPRO 3000VA/ 1800W, NP3000, NETPRO SERIES

  Liên hệ

  NP3000

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  GE ON-LINE UPS NETPRO 3000VA/ 1800W, NP3000, NETPRO SERIES

  Datasheet: Download

  Lưu ý:
  UPS này đã qua sử dụng
  Giá chưa bao gồm bộ ắc quy
  108VDC: [12V-7.2Ah, 12V-7.2ah] * 9 bình hoặc
  108VDC: [WP1236W, 12V-9Ah] * 9 bình