GE ON-LINE UPS 2000VA/ 1740W 2U, VH SERIES

  Liên hệ

  VH2000

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  GE ON-LINE UPS 2000VA/ 1740W 2U, VH SERIES

  User manual: download

  Lưu ý:
  UPS này đã qua sử dụng
  Giá chưa bao gồm bộ ắc quy
  72VDC: [12V-7.2Ah, 12V-7.2ah] * 6 bình hoặc
  72VDC: [WP1236W, 12V-9Ah] * 6 bình