NS40Z, NS40ZLS, 12V-40Ah
Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS40Z, NS40ZLS, 12V-40Ah
Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS40Z, NS40ZLS, 12V-40AhBình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS40Z, NS40ZLS, 12V-40Ah
1002000
Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS40Z, NS40ZLS, 12V-40Ah
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-40Ah (20HR) 12V-32Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 240
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc NS40Z: R NS40ZLS: L
Dung tích a xít 2.5 L
Số tấm cực/ hộc 10
Kích thước (mm) L196 x W127 x H199 x TH225
Trọng lượng 7.44 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
NS40Z for
CHEVROLET Spark (LS, Duo, LT)
SUZUKI Vitara, Wagon (R+), Super Carry (Blind Van, Window Van), Truck 550kg, Terios
KIA Morning (1.0MT, 1.25 EXMT, 1.25 LX, 1.25 Si AT, 1.25 Si MT)
N200Z, 12V-210Ah
4605600
383
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-210Ah (20HR) 12V-168Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 1170
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc N200Z: R
Dung tích a xít 16.80 L
Số tấm cực/ hộc 37
Kích thước (mm) L518 x W275 x H214 x TH214
Trọng lượng 35.85 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N200Z for
N200, 12V-200Ah
4513200
397
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-200Ah (20HR) 12V-160Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A)
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 16.80 L
Số tấm cực/ hộc
Kích thước (mm) L518 x W275 x H214 x TH214
Trọng lượng 34.55 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N200 for
N200S, 12V-180Ah
4034400
424
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-180Ah (20HR) 12V-144Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 850
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 17 L
Số tấm cực/ hộc 29
Kích thước (mm) L508 x W273 x H215 x TH215
Trọng lượng 30.69 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N200S for
N150, 12V-150Ah
3438000
539
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-150Ah (20HR) 12V-120Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 270
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 12 L
Số tấm cực/ hộc 25
Kích thước (mm) L505 x W220 x H209 x TH227
Trọng lượng 26.02 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N150 for
GM DAEWOO Bus 190, 105  (02 bình)
N150S, 12V-135Ah
3138000
399
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-135Ah (20HR) 12V-108Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 650
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 13.30 L
Số tấm cực/ hộc 21
Kích thước (mm) L508 x W222 x H208 x TH227
Trọng lượng 24.26 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N150S for
N120, 12V-120Ah
2838000
407
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-120Ah (20HR) 12V-96Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 180
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 9.7 L
Số tấm cực/ hộc 19
Kích thước (mm) L502 x W180 x H209 x TH227
Trọng lượng 21.26 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N120 for
N100, 12V-100Ah
2296800
591
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-100Ah (20HR) 12V-80Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 500
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 7.2 L
Số tấm cực/ hộc 17
Kích thước (mm) L406 x W174 x H208 x TH227
Trọng lượng 17.13 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N100 for
N90, 12V-90Ah
2030400
405
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-90Ah (20HR) 12V-72Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 500
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc L / R
Dung tích a xít 7 L
Số tấm cực/ hộc
Kích thước (mm) L342 x W171 x H208 x TH227
Trọng lượng 15.4 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N90 for
N85, 12V-85Ah
1917960
405
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-85Ah (20HR) 12V-68Ah (5HR)
Icc (CCA) (A) 490
Điện cực Lớn + Nổi Vị trí cọc: R
Điện dịch Dung tích acid: 5.3 L
Số tấm cực 15/ cell
Kích thước L303 x W171 x H200 x TH227 (mm)
Trọng lượng 14.87 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ Made in Vietnam
N85 for
FORD Ranger (XL-Chassis 2.2L - 4x4 MT, XL 2.2L- 4x4 MT, XLS 2.2L - 4x2 MT, XLS 2.2L - 4x2 AT, XLT 2.2L - 4x4 MT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT (Canopy), Wildtrak 3.2L - 4x4 AT, Wildtrak 3.2L - 4x4 AT (Canopy))
NX120-7, 12V-85Ah
2030160
426
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-85Ah (20HR) 12V-68Ah (5HR)
Icc (CCA) (A) 475
Điện cực Lớn + Nổi Vị trí cọc: R/L
Điện dịch Dung tích acid: 5.0 L
Số tấm cực 15/ cell
Kích thước L303 x W171 x H200 x TH227 (mm)
Trọng lượng 14.87 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ Made in Vietnam
NX120-7 for
FORD Ranger (XL-Chassis 2.2L - 4x4 MT, XL 2.2L- 4x4 MT, XLS 2.2L - 4x2 MT, XLS 2.2L - 4x2 AT, XLT 2.2L - 4x4 MT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT (Canopy), Wildtrak 3.2L - 4x4 AT, Wildtrak 3.2L - 4x4 AT (Canopy))
N70Z, 12V-75Ah
1820280
405
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-75Ah (20HR) 12V-60Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 380
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 5.6 L
Số tấm cực/ hộc 15
Kích thước (mm) L303 x W171 x H200 x TH225
Trọng lượng 13 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N70Z for
75D31 (Export), 12V-75Ah
1794000
394
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-75Ah (20HR) 12V-60Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 380
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R / L
Dung tích a xít 5.2 L
Số tấm cực/ hộc 15
Kích thước (mm) L303 x W171 x H200 x TH225
Trọng lượng 15 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
75D31 for
Hỗ trợ mua hàng