US-C19
Dây nguồn US-C19, 16A-250V, 2.2m-2.8m, dây tốt theo máy
Dây nguồn US-C19, 16A-250V, 2.2m-2.8m, dây tốt theo máy
360000
Dây nguồn US-C19, 16A-250V, 2.2m-2.8m, dây tốt theo máy
Dây nguồn chuẩn US-C19
Chịu tải: 16A-250V
Độ dài: 2.2m-2.8m
Dây tốt theo máy
IEC C13-C14 for Server
120000
2036
Power Cable IEC C13-C14 for Server
Chịu tải: 16A - 250V
Độ dài: 1.2m -> 2.8m
Dây tốt theo máy
Power Cable IEC C13-C14 for PC
35000
2182
Dây nối IEC C13-C14 for PC (0.75mm2)
Chịu tải: 10A - 250V
Độ dài: 1.2m -> 1.8m
Dây tốt theo máy
BS1363 (UK) - IEC60320 C13
120000
2014
Dây nguồn BS1363 (UK) - IEC60320 C13
Chịu tải: CE501J, 10A-250V, IEC60320, IEC60227-5, 300/500V
Độ dài: 2.8m
Dây tốt theo máy
Schuko CEE7-7-C13, 10A-250V, 1.8M
40000
1285
Dây nguồn Schuko CEE7/7 - C13
Tiêu chuẩn chịu tải: 10A-250V, CE501J, IEC60227-5, 300/500V
Chiều dài: 1.8m
Dây chuẩn theo máy.
 
C14-C19
360000
1509
Dây nối C14-C19
Chịu tải: 16A - 250V
Độ dài: 2.2m
Dây tốt theo máy
C19-C20
360000
1868
Dây nối C19 - C20
Chịu tải: 16A - 250V
Độ dài: 2.2m
Dây tốt theo máy
Schuko CEE7/7 - IEC320 C19
360000
1811
Dây nguồn UK / US / Schuko CEE7/7 - IEC320 C19 vuông góc 90 độ
Chịu tải: 16A-250V
Độ dài: 2.2m-2.8m
Dây tốt theo máy
UK-C19
360000
1874
Dây nguồn chuẩn UK-C19
Chịu tải: 16A-250V
Độ dài: 2.2m-2.8m
Dây tốt theo máy
Schuko-C19
360000
1842
Dây nguồn chuẩn IEC Schuko CEE7/7 - C19
Chịu tải: 16A-250V

Độ dài: 2,2m-2.8m
Dây tốt theo máy
Hỗ trợ mua hàng