US-C19
  Dây nguồn US-C19, 16A-250V, 2.2m-2.8m, dây tốt theo máy
  Dây nguồn US-C19, 16A-250V, 2.2m-2.8m, dây tốt theo máy
  360000
  Dây nguồn US-C19, 16A-250V, 2.2m-2.8m, dây tốt theo máy
  Dây nguồn chuẩn US-C19
  Chịu tải: 16A-250V
  Độ dài: 2.2m-2.8m
  Dây tốt theo máy
  IEC C13-C14 for Server
  120000
  2119
  Power Cable IEC C13-C14 for Server
  Chịu tải: 16A - 250V
  Độ dài: 1.2m -> 2.8m
  Dây tốt theo máy
  Power Cable IEC C13-C14 for PC
  35000
  2274
  Dây nối IEC C13-C14 for PC (0.75mm2)
  Chịu tải: 10A - 250V
  Độ dài: 1.2m -> 1.8m
  Dây tốt theo máy
  BS1363 (UK) - IEC60320 C13
  120000
  2092
  Dây nguồn BS1363 (UK) - IEC60320 C13
  Chịu tải: CE501J, 10A-250V, IEC60320, IEC60227-5, 300/500V
  Độ dài: 2.8m
  Dây tốt theo máy
  Schuko CEE7-7-C13, 10A-250V, 1.8M
  40000
  1377
  Dây nguồn Schuko CEE7/7 - C13
  Tiêu chuẩn chịu tải: 10A-250V, CE501J, IEC60227-5, 300/500V
  Chiều dài: 1.8m
  Dây chuẩn theo máy.
   
  C14-C19
  360000
  1575
  Dây nối C14-C19
  Chịu tải: 16A - 250V
  Độ dài: 2.2m
  Dây tốt theo máy
  C19-C20
  360000
  1927
  Dây nối C19 - C20
  Chịu tải: 16A - 250V
  Độ dài: 2.2m
  Dây tốt theo máy
  Schuko CEE7/7 - IEC320 C19
  360000
  1883
  Dây nguồn UK / US / Schuko CEE7/7 - IEC320 C19 vuông góc 90 độ
  Chịu tải: 16A-250V
  Độ dài: 2.2m-2.8m
  Dây tốt theo máy
  UK-C19
  360000
  1959
  Dây nguồn chuẩn UK-C19
  Chịu tải: 16A-250V
  Độ dài: 2.2m-2.8m
  Dây tốt theo máy
  Schuko-C19
  360000
  1949
  Dây nguồn chuẩn IEC Schuko CEE7/7 - C19
  Chịu tải: 16A-250V

  Độ dài: 2,2m-2.8m
  Dây tốt theo máy
  Hỗ trợ mua hàng
  Saigon, Vietnam