DÂY NGUỒN US-C19, 16A-250V, 2.0m (Loại tốt)

  360,000

  US-C19 Standards

  Thông tin nhanh về sản phẩm

  DÂY NGUỒN LOẠI TỐT
  US-->C19

  Chịu tải: 16A-250V
  Độ dài: 2.0m