BS1363 (UK) - IEC60320 C13
Dây nguồn BS1363 (UK) - IEC60320 C13, CE501J, 10A-250V, 2.8m, dây tốt theo máy
Dây nguồn BS1363 (UK) - IEC60320 C13, CE501J, 10A-250V, 2.8m, dây tốt theo máyDây nguồn BS1363 (UK) - IEC60320 C13, CE501J, 10A-250V, 2.8m, dây tốt theo máy
120000
Dây nguồn BS1363 - IEC60320 C13, CE501J, 10A-250V, 2.8m, dây tốt theo máy
Dây nguồn BS1363 (UK) - IEC60320 C13
Chịu tải: CE501J, 10A-250V, IEC60320, IEC60227-5, 300/500V
Độ dài: 2.8m
Dây tốt theo máy
XD-119-B
199000
1870
Đầu nối C20 ra ổ điện
Chịu tải: 16A-250V
Loại tốt theo máy
Power Cable IEC C13-C14 for PC
35000
1727
Dây nối IEC C13-C14 for PC (0.75mm2)
Chịu tải: 10A - 250V
Độ dài: 1.2m -> 1.8m
Dây tốt theo máy
IEC C13-C14 for Server
120000
1528
Power Cable IEC C13-C14 for Server
Chịu tải: 16A - 250V
Độ dài: 1.2m -> 2.8m
Dây tốt theo máy
Schuko CEE7-7-C13, 10A-250V, 1.8M
40000
716
Dây nguồn Schuko CEE7/7 - C13
Tiêu chuẩn chịu tải: 10A-250V, CE501J, IEC60227-5, 300/500V
Chiều dài: 1.8m
Dây chuẩn theo máy.
 
C14-C19
360000
1216
Dây nối C14-C19
Chịu tải: 16A - 250V
Độ dài: 2.2m
Dây tốt theo máy
C19-C20
360000
1516
Dây nối C19 - C20
Chịu tải: 16A - 250V
Độ dài: 2.2m
Dây tốt theo máy
US-C19
360000
1436
Dây nguồn chuẩn US-C19
Chịu tải: 16A-250V
Độ dài: 2.2m-2.8m
Dây tốt theo máy
UK-C19
360000
1443
Dây nguồn chuẩn UK-C19
Chịu tải: 16A-250V
Độ dài: 2.2m-2.8m
Dây tốt theo máy
Schuko-C19
360000
1448
Dây nguồn chuẩn IEC Schuko CEE7/7 - C19
Chịu tải: 16A-250V

Độ dài: 2,2m-2.8m
Dây tốt theo máy
Hỗ trợ mua hàng