DÂY NGUỒN US-C19, 15A-125V, 2.0m (Loại tốt)

  360,000

  Mã hàng: US-C19

  Thông tin nhanh về sản phẩm


  DÂY NGUỒN US-C19
  US-->C19
  Chịu tải: 15A-125V
  Thiết diện dây: 1.5mm2
  Độ dài: 2.0m

  Loại tốt: 360k
  Loại thường: 220K