HanShin 10A copper
  Máy sạc ắc quy Hanshin dây đồng 10A, 6V-12V (không tự ngắt)
  Máy sạc ắc quy Hanshin dây đồng 10A, 6V-12V (không tự ngắt)
  595100
  Máy sạc ắc quy Hanshin dây đồng 10A, 6V-12V (không tự ngắt)
  SẠC (CHARGER) HANSHIN 10A, LÕI DÂY ĐỒNG, KHÔNG TỰ NGẮT
  Cấp điện áp sạc: 6V - 12V
  Dòng sạc: 10A - 3 cấp điều chỉnh dòng sạc
  Kiểu sạc: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao x Rộng x Sâu 
  Trọng lượng: ~ 10Kg
  Bảo hành: 36 tháng
   
  HANSHIN 100A Alu
  5958000
  2269
  SẠC (CHARGER) HANSHIN 100A, LÕI DÂY NHÔM, KHÔNG TỰ NGẮT
  Cấp điện áp: 12V - 24V - 36V - 48V (4 cấp)
  Dòng nạp: 100A (10 cấp độ điều chỉnh dòng nạp)
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 40cm x Rộng 40cm x Sâu 52cm
  Trọng lượng: ~ 38Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  HANSHIN 100A Copper
  6875000
  2111
  SẠC (CHARGER) HANSHIN 100A, LÕI DÂY ĐỒNG, KHÔNG TỰ NGẮT
  Cấp điện áp: 12V - 24V - 36V - 48V (4 cấp)
  Dòng nạp: 100A (10 cấp độ điều chỉnh dòng nạp)
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 40cm x Rộng 40cm x Sâu 52cm
  Trọng lượng: ~ 38Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  Hanshin M50A Copper
  2790000
  2199
  SẠC (CHARGER) HANSHIN 50A LÕI DÂY ĐỒNG, KHÔNG TỰ NGẮT
  4 cấp điện áp: 12V - 24V - 36V - 48VDC
  Dòng nạp: 50A - 10 cấp điều chỉnh dòng nạp
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 25cm x Rộng 38cm x Sâu 25cm
  Trọng lượng: ~ 18Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  M50A Alu
  1952000
  2520
  SẠC (CHARGER) HANSHIN 50A, LÕI DÂY NHÔM, KHÔNG TỰ NGẮT
  Cấp điện áp: 12V - 24V - 36V - 48VDC

  Dòng nạp: 50A - 10 cấp điều chỉnh dòng nạp
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 25cm x Rộng 38cm x Sâu 25cm
  Trọng lượng: ~ 18Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  Hanshin 30A Copper
  1948000
  2449
  SẠC (CHARGER) HANSHIN 30A, LÕI DÂY ĐỒNG, KHÔNG TỰ NGẮT
  Cấp điện áp: 6V - 12V - 24V
  Dòng nạp: 30A & có 10 cấp điều chỉnh dòng sạc
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 25cm x Rộng 28cm x Sâu 25cm
  Trọng lượng: ~ 14Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  HanShin 30A Alu
  1592000
  2833
  SẠC (CHARGER) HANSHIN 30A, LÕI DÂY NHÔM, KHÔNG TỰ NGẮT
  Cấp điện áp: 6V - 12V - 24V
  Dòng nạp: 30A - 10 cấp điều chỉnh dòng nạp
  Kiểu nạp: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao 25cm x Rộng 28cm x Sâu 25cm
  Trọng lượng: ~ 14Kg
  Bảo hành: 36 tháng
  HanShin 20A Copper
  998000
  2495
  SẠC (CHARGER) HANSHIN 20A, LÕI DÂY ĐỒNG, KHÔNG TỰ NGẮT
  Cấp điện áp sạc: 6V - 12V - 24V
  Dòng sạc: 20A - 3 cấp điều chỉnh dòng sạc
  Kiểu sạc: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao x Rộng x Sâu 
  Trọng lượng: ~ 12Kg
  Bảo hành: 36 tháng
   
  HanShin 20A Alu
  795000
  2669
  SẠC (CHARGER) HANSHIN 20A, LÕI DÂY NHÔM, KHÔNG TỰ NGẮT
  Cấp điện áp sạc: 6V - 12V - 24V
  Dòng sạc: 20A - 3 cấp điều chỉnh dòng sạc
  Kiểu sạc: Không tự ngắt (manual)
  Kích thước: Cao x Rộng x Sâu 
  Trọng lượng: ~ 12Kg
  Bảo hành: 36 tháng 
  Hỗ trợ mua hàng
  Saigon, Vietnam