NP3000
UPS GE Netpro 3000VA/ 1800Watts (NP3000)
UPS GE Netpro 3000VA/ 1800Watts (NP3000)
0
UPS GE Netpro 3000VA/ 1800Watts (NP3000)
UPS GE Netpro 3000VA/ 1800Watts (NP3000)
Datasheet
LP20-31
0
1351
Double conversion online; LP 31 Series UPS - CE Listed (5 - 20kVA)
UPS GE Lanpro CE 20kVA, 16kW, 3P-1P (LP20-31)
Input 3P: 300V - 470V, 45-65Hz; input power factor: 0.95
Output 1P: 220, 230, 240VAC (
±1%), 50/60Hz
Battery (AGM VRLA), 240VDC, [12V-12Ah -> 12V-14Ah x 20pcs] x 02

Thời gian tải: @50% 25 phút, @100% 10 phút
With 'Superior Battery Management' built-in
With Battery extension (optional)
Kích thước (mm): H1190 x W410 x D890
Trọng lượng: 350kg
Bảo hành: 2 năm
Các tiêu chuẩn: 
Environment 'IP20 (IEC 60529)', Standards safety 'EN 50091-1; EN 60950; IEC 950', Protection degree 'IP20', Standards EMC 'EN 50091-2 / IEC 62040-2'
LP15-31
0
1364
Double conversion online; LP 31 Series UPS - CE Listed (5 - 20kVA)
UPS GE Lanpro CE 15kVA, 12kW, 3P-1P (LP15-31)
Input 3P: 300V - 470V, 45-65Hz; input power factor: 0.95
Output 1P: 220, 230, 240VAC (
±1%), 50/60Hz
Battery (AGM VRLA), 240VDC, [12V-12Ah -> 12V-14Ah x 20pcs] x 02

Thời gian tải: @50% 30 phút, @100% 13 phút
With 'Superior Battery Management' built-in
With Battery extension (optional)
Kích thước (mm): H1190 x W410 x D890
Trọng lượng: 345kg
Bảo hành: 2 năm
Các tiêu chuẩn: 
Environment 'IP20 (IEC 60529)', Standards safety 'EN 50091-1; EN 60950; IEC 950', Protection degree 'IP20', Standards EMC 'EN 50091-2 / IEC 62040-2'
LP10-31
0
1322
Double conversion online; LP 31 Series UPS - CE Listed (5 - 20kVA)
UPS GE Lanpro CE 10kVA, 8kW, 3P-1P (LP10-31)
Input 3P: 300V - 470V, 45-65Hz; input power factor: 0.95
Output 1P: 220, 230, 240VAC (
±1%), 50/60Hz
Battery (AGM VRLA), 240VDC, [12V-7.2Ah -> 12V-9Ah x 20pcs] x 02

Thời gian tải: @50% 25 phút, @100% 10 phút
With 'Superior Battery Management' built-in
With Battery extension (optional)
Kích thước (mm): H1190 x W410 x D890
Trọng lượng: 240kg
Bảo hành: 2 năm
Các tiêu chuẩn: 
Environment 'IP20 (IEC 60529)', Standards safety 'EN 50091-1; EN 60950; IEC 950', Protection degree 'IP20', Standards EMC 'EN 50091-2 / IEC 62040-2'
LP8-31
0
1393
Double conversion online; LP 31 Series UPS - CE Listed (5 - 20kVA)
UPS GE Lanpro CE 8kVA, 6.4kW, 3P-1P (LP8-31)
Input 3P: 300V - 470V, 45-65Hz; input power factor: 0.95
Output 1P: 220, 230, 240VAC (
±1%), 50/60Hz
Battery (AGM VRLA), 240VDC, [12V-7.2Ah -> 12V-9Ah x 20pcs] x 02

Thời gian tải: @50% 35 phút, @100% 14 phút
With 'Superior Battery Management' built-in
With Battery extension (optional)
Kích thước (mm): H1190 x W410 x D890
Trọng lượng: 240kg
Bảo hành: 2 năm
Các tiêu chuẩn: 
Environment 'IP20 (IEC 60529)', Standards safety 'EN 50091-1; EN 60950; IEC 950', Protection degree 'IP20', Standards EMC 'EN 50091-2 / IEC 62040-2'
LP10-31T
0
1510
Double conversion online; LP 31 Series UPS - CE Listed (5 - 20kVA)
UPS GE Lanpro CE 10kVA, 8kW, 3P-1P (LP10-31T)
Input 3P: 340V - 470V, 40-70Hz; Input power factor: 0.99
Output 1P: 220, 230, 240VAC (±1%), 50/60Hz
Battery (AGM VRLA), 240VDC, [12V-12Ah -> 12V-14Ah x 20pcs] x 01

Thời gian tải: @50% 22 phút, @100% 8 phút
With 'Superior Battery Management' built-in
With Battery extension (optional)
Kích thước (mm): H995 x W313 x D720
Trọng lượng: 275kg
Bảo hành: 2 năm
Các tiêu chuẩn: 
Environment 'IP20 (IEC 60529)', Standards safety 'EN 50091-1; EN 60950; IEC 950', Protection degree 'IP20', Standards EMC 'EN 50091-2 / IEC 62040-2'
LP8-31T
0
1272
Double conversion online; LP 31 Series UPS - CE Listed (5 - 20kVA)
UPS GE Lanpro CE 8kVA, 6.4kW, 3P-1P (LP8-31T)
Input 3P: 340V - 470V, 40-70Hz; Input power factor: 0.99
Output 1P: 220, 230, 240VAC (±1%), 50/60Hz
Battery (AGM VRLA), 240VDC, [12V-12Ah -> 12V-14Ah x 20pcs] x 01

Thời gian tải: @50% 29 phút, @100% 11 phút
With 'Superior Battery Management' built-in
With Battery extension (optional)
Kích thước (mm): H995 x W313 x D720
Trọng lượng: 270kg
Bảo hành: 2 năm
Các tiêu chuẩn: 
Environment 'IP20 (IEC 60529)', Standards safety 'EN 50091-1; EN 60950; IEC 950', Protection degree 'IP20', Standards EMC 'EN 50091-2 / IEC 62040-2'
LP6-31T
0
1327
Double conversion online; LP 31 Series UPS - CE Listed (5 - 20kVA)
UPS GE Lanpro CE 6kVA, 4.8kW, 3P-1P (LP6-31T)
Input 3P: 340V - 470V, 40-70Hz; Input power factor: 0.99
Output 1P: 220, 230, 240VAC (±1%), 50/60Hz
Battery (AGM VRLA), 240VDC, [12V-7.2Ah -> 12V-9Ah x 20pcs] x 1
Thời gian tải: @50% 20 phút, @100% 8 phút
With 'Superior Battery Management' built-in
With Battery extension (optional)
Kích thước (mm): H855 x W313 x D590
Trọng lượng: 185kg
Bảo hành: 2 năm
Các tiêu chuẩn: 
Environment 'IP20 (IEC 60529)', Standards safety 'EN 50091-1; EN 60950; IEC 950', Protection degree 'IP20', Standards EMC 'EN 50091-2 / IEC 62040-2'
LP5-31T
0
1571
Double conversion online; LP 31 Series UPS - CE Listed (5 - 20kVA)
UPS GE Lanpro CE 5kVA, 4kW, 3P-1P (LP5-31T)
Input 3P: 340V - 470V, 40-70Hz; Input power factor: 0.99
Output 1P: 220, 230, 240VAC (
±1%), 50/60Hz
Battery (AGM VRLA), 240VDC, [12V-7.2Ah -> 12V-9Ah x 20pcs] x 1

Thời gian tải: @50% 25 phút, @100% 10 phút
With 'Superior Battery Management' built-in
With Battery extension (optional)
Kích thước (mm): H855 x W313 x D590
Trọng lượng: 180kg
Bảo hành: 2 năm
Các tiêu chuẩn: 
Environment 'IP20 (IEC 60529)', Standards safety 'EN 50091-1; EN 60950; IEC 950', Protection degree 'IP20', Standards EMC 'EN 50091-2 / IEC 62040-2'
LP10-11U924
0
1563
Double conversion online; LP 11 Series UPS - UL924 Listed (6 & 10kVA)
UPS GE Lanpro UL924 10kVA, 8kW (LP10-11U924)
Input: 120V, 208V, 240V split phase, 277V, 40-70Hz
Output:
120, 208, 220, 230, 240, 277V (±1%), 50/60Hz
ắc quy kín khí (AGM VRLA), 240VDC, 12V-78Ah -> 12V-91Ah x 20pcs

Thời gian tải: @100% 93 phút
Kích thước (mm): H681 x W323 x D729
Trọng lượng chưa bao gồm tủ ắc quy: 114kg
Bảo hành: 2 năm
LP6-11U924
0
1571
Double conversion online; LP 11 Series UPS - UL924 Listed (6 & 10kVA)
UPS GE Lanpro UL924 6kVA, 4.8kW (LP6-11U924)
Input: 120V, 208V, 240V split phase, 277V, 40-70Hz
Output:
120, 208, 220, 230, 240, 277V (±1%), 50/60Hz
ắc quy kín khí (AGM VRLA), 240VDC, 12V-78Ah -> 12V-91Ah x 20pcs

Thời gian tải: @100% 150 phút
Kích thước (mm): H681 x W323 x D729
Trọng lượng chưa bao gồm tủ ắc quy: 90kg
Bảo hành: 2 năm
LP-11U-10
0
1581
Double conversion online; LP 11 Series UPS - UL Listed (5 - 10kVA)
UPS GE Lanpro UL 10kVA, 8kW (LP-11U-10)​
Input: 162VAC - 285VAC, 40-70Hz
Output: 220, 230, 240VAC (
±1%), 50/60Hz
ắc quy kín khí (AGM VRLA), 240VDC, 12V-12Ah -> 12V-14Ah x 20pcs

Thời gian tải: @50% 22 phút, @100% 8 phút
Kích thước (mm): H680 x W312 x D729
Trọng lượng: 186kg
Bảo hành: 2 năm
LP-11U-8
0
1681
Double conversion online; LP 11 Series UPS - UL Listed (5 - 10kVA)
UPS GE Lanpro UL 8kVA, 6.4kW (LP-11U-8)​
Input: 162VAC - 285VAC, 40-70Hz
Output: 220, 230, 240VAC (
±1%), 50/60Hz
ắc quy kín khí (AGM VRLA), 240VDC, 12V-12Ah -> 12V-14Ah x 20pcs

Thời gian tải: @50% 29 phút, @100% 11 phút
Kích thước (mm): H680 x W312 x D729
Trọng lượng: 175kg
Bảo hành: 2 năm
Hỗ trợ mua hàng