UPS Emerson (Vertiv) Liebert PSA 1500MT3-230, 1500VA, 900W, 230V

    4,059,000

    PSA 1500MT3-230

    Thông tin nhanh về sản phẩm