UPS Emerson (Vertiv) Liebert PSA 1000MT3-230, 1000VA, 600W, 230V

    3,476,000

    PSA 1000MT3-230

    Thông tin nhanh về sản phẩm