NS60L, NS60LS, 12V-45Ah
Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS60L, NS60LS, 12V-45Ah
Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS60L, NS60LS, 12V-45AhBình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS60L, NS60LS, 12V-45Ah
1059960
Bình ắc quy khởi động (châm nước) dongnai NS60L, NS60LS, 12V-45Ah
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-45Ah (20HR) 12V-36Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A)
Điện cực (cọc)
Vị trí cọc NS60L: L NS60LS: L
Dung tích a xít
Số tấm cực/ hộc
Kích thước (mm) L x W x H x TH
Trọng lượng 7.9 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
NS60L for
HONDA Avencier, CRX, CRZ, Stream, Passport
NISSAN Grand Livina
N200Z, 12V-210Ah
4605600
383
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-210Ah (20HR) 12V-168Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 1170
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc N200Z: R
Dung tích a xít 16.80 L
Số tấm cực/ hộc 37
Kích thước (mm) L518 x W275 x H214 x TH214
Trọng lượng 35.85 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N200Z for
N200, 12V-200Ah
4513200
397
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-200Ah (20HR) 12V-160Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A)
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 16.80 L
Số tấm cực/ hộc
Kích thước (mm) L518 x W275 x H214 x TH214
Trọng lượng 34.55 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N200 for
N200S, 12V-180Ah
4034400
424
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-180Ah (20HR) 12V-144Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 850
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 17 L
Số tấm cực/ hộc 29
Kích thước (mm) L508 x W273 x H215 x TH215
Trọng lượng 30.69 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N200S for
N150, 12V-150Ah
3438000
539
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-150Ah (20HR) 12V-120Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 270
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 12 L
Số tấm cực/ hộc 25
Kích thước (mm) L505 x W220 x H209 x TH227
Trọng lượng 26.02 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N150 for
GM DAEWOO Bus 190, 105  (02 bình)
N150S, 12V-135Ah
3138000
399
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-135Ah (20HR) 12V-108Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 650
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 13.30 L
Số tấm cực/ hộc 21
Kích thước (mm) L508 x W222 x H208 x TH227
Trọng lượng 24.26 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N150S for
N120, 12V-120Ah
2838000
407
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-120Ah (20HR) 12V-96Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 180
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 9.7 L
Số tấm cực/ hộc 19
Kích thước (mm) L502 x W180 x H209 x TH227
Trọng lượng 21.26 kg
Tuổi thọ thiết kế
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N120 for
N100, 12V-100Ah
2296800
591
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-100Ah (20HR) 12V-80Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 500
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 7.2 L
Số tấm cực/ hộc 17
Kích thước (mm) L406 x W174 x H208 x TH227
Trọng lượng 17.13 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N100 for
N90, 12V-90Ah
2030400
405
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-90Ah (20HR) 12V-72Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 500
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc L / R
Dung tích a xít 7 L
Số tấm cực/ hộc
Kích thước (mm) L342 x W171 x H208 x TH227
Trọng lượng 15.4 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N90 for
N85, 12V-85Ah
1917960
405
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-85Ah (20HR) 12V-68Ah (5HR)
Icc (CCA) (A) 490
Điện cực Lớn + Nổi Vị trí cọc: R
Điện dịch Dung tích acid: 5.3 L
Số tấm cực 15/ cell
Kích thước L303 x W171 x H200 x TH227 (mm)
Trọng lượng 14.87 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ Made in Vietnam
N85 for
FORD Ranger (XL-Chassis 2.2L - 4x4 MT, XL 2.2L- 4x4 MT, XLS 2.2L - 4x2 MT, XLS 2.2L - 4x2 AT, XLT 2.2L - 4x4 MT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT (Canopy), Wildtrak 3.2L - 4x4 AT, Wildtrak 3.2L - 4x4 AT (Canopy))
NX120-7, 12V-85Ah
2030160
426
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-85Ah (20HR) 12V-68Ah (5HR)
Icc (CCA) (A) 475
Điện cực Lớn + Nổi Vị trí cọc: R/L
Điện dịch Dung tích acid: 5.0 L
Số tấm cực 15/ cell
Kích thước L303 x W171 x H200 x TH227 (mm)
Trọng lượng 14.87 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ Made in Vietnam
NX120-7 for
FORD Ranger (XL-Chassis 2.2L - 4x4 MT, XL 2.2L- 4x4 MT, XLS 2.2L - 4x2 MT, XLS 2.2L - 4x2 AT, XLT 2.2L - 4x4 MT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT, Wildtrak 2.2L - 4x2 AT (Canopy), Wildtrak 3.2L - 4x4 AT, Wildtrak 3.2L - 4x4 AT (Canopy))
N70Z, 12V-75Ah
1820280
405
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-75Ah (20HR) 12V-60Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 380
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R
Dung tích a xít 5.6 L
Số tấm cực/ hộc 15
Kích thước (mm) L303 x W171 x H200 x TH225
Trọng lượng 13 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
N70Z for
75D31 (Export), 12V-75Ah
1794000
394
Công nghệ Châm nước (add water)
Công suất 12V-75Ah (20HR) 12V-60Ah (5HR)
Nội trở @1KHz
Icc (CCA) (A) 380
Điện cực (cọc) Lớn + Nổi
Vị trí cọc R / L
Dung tích a xít 5.2 L
Số tấm cực/ hộc 15
Kích thước (mm) L303 x W171 x H200 x TH225
Trọng lượng 15 kg
Bảo hành 06 tháng
Xuất xứ (C.O) Made in Vietnam
75D31 for
Hỗ trợ mua hàng