C19-C20
  Dây nối C19-C20 (1.2m), 16A-250VAC, dây tốt theo máy
  Dây nối C19-C20 (1.2m), 16A-250VAC, dây tốt theo máyDây nối C19-C20 (1.2m), 16A-250VAC, dây tốt theo máy
  360000
  Dây nối C19-C20 (1.2m), 16A-250VAC, dây tốt theo máy
  Dây nối C19 - C20
  Chịu tải: 16A - 250V
  Độ dài: 2.2m
  Dây tốt theo máy
  Hỗ trợ mua hàng
  Saigon, Vietnam