C19-C20
Dây nối C19-C20 (1.2m), 16A-250VAC, dây tốt theo máy
Dây nối C19-C20 (1.2m), 16A-250VAC, dây tốt theo máyDây nối C19-C20 (1.2m), 16A-250VAC, dây tốt theo máy
360000
Dây nối C19-C20 (1.2m), 16A-250VAC, dây tốt theo máy
Dây nối C19 - C20
Chịu tải: 16A - 250V
Độ dài: 2.2m
Dây tốt theo máy
Hỗ trợ mua hàng